Friday, 8 November 2013

Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 hingga Gred 54 Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

JADUAL GAJI MINIMUMM - MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINS
KUMPULAN PELAKSANA
JADUAL BARU MULAI 1 NOVEMBER 2013
SIFIR GAJI BARU PERKHIDMATAN SAINS KUMPULAN PELAKSANA
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42
824.91 874.82 924.73 974.64 1024.55 1074.46 1124.37 1174.28 1224.19 1274.1 1324.01 1373.92 1423.8 1490.38 1556.93 1623.48 1690.03 1756.58 1823.13 1889.68 1956.23 2022.78 2089.33 2155.88 2222.43 2288.98 2355.53 2422.08 2488.63 2555.18 2621.73 2688.28 2754.83 2821.38 2887.93 2954.48 3021.03 3087.58 3154.13 3220.68 3287.23 3353.78
932.1483 988.5466 1044.945 1101.343 1157.742 1214.14 1270.538 1326.936 1383.335 1439.733 1496.131 1552.53 1608.894 1684.129 1759.331 1834.532 1909.734 1984.935 2060.137 2135.338 2210.54 2285.741 2360.943 2436.144 2511.346 2586.547 2661.749 2736.95 2812.152 2887.353 2962.555 3037.756 3112.958 3188.159 3263.361 3338.562 3413.764 3488.965 3564.167 3639.368 3714.57 3789.771
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43
1027.148 1083.547 1139.945 1196.343 1252.742 1309.14 1365.538 1421.936 1478.335 1534.733 1591.131 1647.53 1703.894 1779.129 1854.331 1929.532 2004.734 2079.935 2155.137 2230.338 2305.54 2380.741 2455.943 2531.144 2606.346 2681.547 2756.749 2831.95 2907.152 2982.353 3057.555 3132.756 3207.958 3283.159 3358.361 3433.562 3508.764 3583.965 3659.167 3734.368 3809.57 3884.771


T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42
876.34 927.77 979.2 1030.63 1082.06 1133.49 1184.92 1236.35 1287.78 1339.21 1390.64 1442.07 1511.65 1581.23 1650.81 1720.39 1789.97 1859.55 1929.13 1998.71 2068.29 2137.87 2207.45 2277.03 2346.61 2416.19 2485.77 2555.35 2624.93 2694.51 2764.09 2833.67 2903.25 2972.83 3042.41 3111.99 3181.57 3251.15 3320.73 3390.31 3459.89 3529.47
990.2642 1048.38 1106.496 1164.612 1222.728 1280.844 1338.96 1397.076 1455.191 1513.307 1571.423 1629.539 1708.165 1786.79 1865.415 1944.041 2022.666 2101.292 2179.917 2258.542 2337.168 2415.793 2494.419 2573.044 2651.669 2730.295 2808.92 2887.546 2966.171 3044.796 3123.422 3202.047 3280.673 3359.298 3437.923 3516.549 3595.174 3673.8 3752.425 3831.05 3909.676 3988.301
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43
1085.264 1143.38 1201.496 1259.612 1317.728 1375.844 1433.96 1492.076 1550.191 1608.307 1666.423 1724.539 1803.165 1881.79 1960.415 2039.041 2117.666 2196.292 2274.917 2353.542 2432.168 2510.793 2589.419 2668.044 2746.669 2825.295 2903.92 2982.546 3061.171 3139.796 3218.422 3297.047 3375.673 3454.298 3532.923 3611.549 3690.174 3768.8 3847.425 3926.05 4004.676 4083.301


T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42
929.28 982.22 1035.16 1088.1 1141.04 1193.98 1246.92 1299.86 1352.8 1405.74 1458.68 1531.28 1603.88 1676.48 1749.08 1821.68 1894.28 1966.88 2039.48 2112.08 2184.68 2257.28 2329.88 2402.48 2475.08 2547.68 2620.28 2692.88 2765.48 2838.08 2910.68 2983.28 3055.88 3128.48 3201.08 3273.68 3346.28 3418.88 3491.48 3564.08 3636.68 3709.28
1050.086 1109.909 1169.731 1229.553 1289.375 1349.197 1409.02 1468.842 1528.664 1588.486 1648.308 1730.346 1812.384 1894.422 1976.46 2058.498 2140.536 2222.574 2304.612 2386.65 2468.688 2550.726 2632.764 2714.802 2796.84 2878.878 2960.916 3042.954 3124.992 3207.03 3289.068 3371.106 3453.144 3535.182 3617.22 3699.258 3781.296 3863.334 3945.372 4027.41 4109.448 4191.486
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43
1145.086 1204.909 1264.731 1324.553 1384.375 1444.197 1504.02 1563.842 1623.664 1683.486 1743.308 1825.346 1907.384 1989.422 2071.46 2153.498 2235.536 2317.574 2399.612 2481.65 2563.688 2645.726 2727.764 2809.802 2891.84 2973.878 3055.916 3137.954 3219.992 3302.03 3384.068 3466.106 3548.144 3630.182 3712.22 3794.258 3876.296 3958.334 4040.372 4122.41 4204.448 4286.486


T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T221919.96 1986.51 2053.06 2119.61 2186.16 2252.71 2351.02 2449.33 2547.64 2645.95 2744.26 2842.57 2940.88 3039.19 3137.5 3235.81 3334.12 3432.43 3530.74 3629.05 3727.36 3825.672169.555 2244.756 2319.958 2395.159 2470.361 2545.562 2656.653 2767.743 2878.833 2989.924 3101.014 3212.104 3323.194 3434.285 3545.375 3656.465 3767.556 3878.646 3989.736 4100.827 4211.917 4323.007T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T232284.555 2359.756 2434.958 2510.159 2585.361 2660.562 2771.653 2882.743 2993.833 3104.924 3216.014 3327.104 3438.194 3549.285 3660.375 3771.465 3882.556 3993.646 4104.736 4215.827 4326.917 4438.007

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T222062.14 2134.74 2207.34 2279.94 2387.33 2494.72 2602.11 2709.5 2816.89 2924.28 3031.67 3139.06 3246.45 3353.84 3461.23 3568.62 3676.01 3783.4 3890.79 3998.18 4105.57 4212.962330.218 2412.256 2494.294 2576.332 2697.683 2819.034 2940.384 3061.735 3183.086 3304.436 3425.787 3547.138 3668.489 3789.839 3911.19 4032.541 4153.891 4275.242 4396.593 4517.943 4639.294 4760.645T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T232445.218 2527.256 2609.294 2691.332 2812.683 2934.034 3055.384 3176.735 3298.086 3419.436 3540.787 3662.138 3783.489 3904.839 4026.19 4147.541 4268.891 4390.242 4511.593 4632.943 4754.294 4875.645Tuesday, 30 July 2013

LAILATUL QADAR

Salam Ramadhan,

Menjelang 10 hari terakhir ini, aku ingin mengajak semua saudara-saudaraku tingkatkan ibadah.  Pada waktu ini, waktu kecemasan, kita kena lebih kuat berusaha dan mendekatkan diri kepada Allah. Banyakkan beristifar terutama seperti yang di riwatkan oleh Syadatina Aishah r.a Wahai Rasullah apa yang aku perlu buat bila bertemu Lailatul Qadar, Nabi s.a.w berkata bacalah 

اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّىْ وَاغْفِرْلِى.

Oleh itu banyakkan beristifar dengan doa di atas, semoga kita semua mendapat pengampunan dari Allah.  Doa-doakanlah sahabat-sahabat kita dan umat islam keseluruhannya mudah-mudahan tiada seorang pun dari kita yang dimasukkan Allah ke dalam Jahanam (Neraka )

Guru aku ada memberitahu, pada waktu sahur dan waktu sebelum berbuka banyakkan membaca doa Istifar Rajab dan doa Akasah (boleh didapati dalam majmuk yaasin).  Bacalah yang kuat (bersungguh-sungguh)

Aku ingin mengajak saudara-saudara supaya rajin-rajinlah hadir ke majlis ilmu atau majlis yang di dalamnya ada menyebut ayat Al Qauran kerana itulah tandanya kita di kalangan orang beriman.  Aku bimbang kita tergolong di kalangan orang beriman tetapi di humban oleh Allah ke dalam api Neraka.  Tanda-tanda orang beriman tetapi di azab dalam api Neraka ialah:

1. Tak bersyukur nikmat iman (tidak mahu berusaha beramal dengan ilmu yang ada)
2. Tak takut mati tanpa iman (melakukan kerja-kerja yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah

Nabi s.a.w ada berkata orang yang tak suka hadir majlis ilmu kelak mati tanpa iman.


Hamba Allah yang takut matinya tanpa iman mereka akan berhati-hati dan selalu berwaspada dalam setiap kerja anggotanya. walaupun dalam hatinya.  Oleh itu beringat-ingatlah di dalam bulan yang mulia ini terutama pada 10 hari terakhir ini kuncilah semua anggota kita dari perbuatan yang merugikan.  Neraka ada tujuh pintu kita pula ada tujuh onggota utama, jangan sekali-kali kita buka kunci pintu neraka itu dengan salah satu tujuh anggota kita.

Aku suka berpesan bunyikanlah sura yang sangat di sukai oleh Allah pada waktu sahur (sebelum subuh) iaitu suara hambaNya yang beristifar.

Aku berdoa semoga semua saudara-saudaraku diampunkan semua dosa-dosa, kelak kita sama-sama hidup berbahagia di akhirat

Akhir kalam "beramallah ketika masa hidup di dunia jangan menyesal ketika hidup di akhirat"

Waullahu'alam  

Wednesday, 24 July 2013

GAJI JULAI 2013

epenyatagaji-laporan.anm.gov.my   Harap maaf. Perkhidmatan ICT di Jabatan Akauntan Negara Malaysia sedang dalam penyelenggaraan.

Inilah ayat dalam kenyataan di Internit

Oleh itu semua kakitangan awam harap bersabar, sehingga selesai penyelenggaraan oleh pihak ANM

Saturday, 20 July 2013

MENDERMA DAN BERSEDEKAH DI BULAN RAMADHAN

HADITS:
Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas raldhiallahu 'anhuma, ia berkata : "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadhan, saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Qur'an. Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadhan, lalu membacakan kepadanya Al-Qur'an. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan tambahan : "Dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali memberikannya." Dan menurut riwayat Al-Baihaqi, dari Aisyah radhiallahu 'anha : "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika masuk bulan Ramadhan membebaskan setiap tawanan dan memberi setiap orang yang meminta."

Berbagai cara untuk kita beramal dibulan yang mulia ini antaranya memeberi makan orang yang berbuka puasa,  “Barang siapa yang bersedekah sebesar biji kurma dari hasil yang baik dan Allah SWT hanya menerima sesuatu yang baik saja. Nescaya Allah SWT akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, lalu memeliharanya untuk diberikan kepada pemiliknya sebagaimana salah seorang daripada kalian memelihara anak kudanya hingga (pahala sedekahnya itu) menjadi seperti gunung”. (Hadis Bukhari).

Kita telah dimaklumkan ada sahabat kita yang diuji Allah akan kesakitan dan keuzuran, pada ketika ini lah kita datang membantu, sepetutnya kita bersykur di atas nikamat sihat yang dianugerahkan Allah kepada kita dan kita insaf di atas nasib yang menimpa sahabat kita tadi.  Sebagai seorang sahabat dan mengaku hamba Allah kita sepatutnya terpanggil membantu meringkan beban sahabat kita yang uzur atau keluarganya.  Pada ketika inilah kita datang menghulurkan bantuan dalam bentuk kewangan (contohnya).

pelaboran akhirat
Suka di nasihatkan bila menderma itu biarlah menderma yang kita suka, kerana menderma seperti itulah yang Allah suka (yang penting ikhlas).  Janganlah kita menderma atau bersedekah sedangkan kalau kita menerimanyapun kita tak suka.  Kalau kita ada rezeki yang lebih, tidak keberatan rasanya kalau kita menderma lebih.

yang berat menjadi ringan
Ini contoh:
Seorang sahabat sakit, kita diminta untuk membantu, kita ada ramai dalam satu organisasi apabila di kumpulkan derma atau sumbangan tentulah menjadi banyak,  tetapi ada juga berlaku dalam satu organisasi, walaupun dah dikumpul-kumpulkan ia tidak menjadi banyak, kan ia menjadi satu yang pelik, tetapi ianya berlaku.(percaya atau tidak, fikir-fikirlah).

Kalau kita di beri tahu mahukah kamu jika kamu memberi saya rm10 saya beri kamu rm70, tentu kita mahukan, itulah yang telah Allah beritahu memlalui nabiNya Muhammad s.a.w.  kepada umatnya yang beramal di bulan Ramadhan.  Oleh itu, berlumba-lumbalah kita beramal dan menolong sahabat yang dalam kesusahan. Muhasabahlah diri adakah kita mempunyai bekalan di hari pembalasan kelak.

TOLONGLAH SAHABAT KITA YANG DI DALAM KESUSAHAN, KEJAR-KEJARLAH PELUANG BERAMAL (BERSEDEKAH/MENDERMA) DIBULAN RAMADHAN YANG BANYAK KELEBIHAN.Tuesday, 16 July 2013

KEBAKARAN DALAM MAKMAL

MAKMAL SAINS TERBAKAR
Makmal sains di UiTM terbakar. Apakah puncanya.
MAKMAL SAINS UiTM TERBAKAR
Satu persoalan yang boleh di bincangkan ialah, apakah punca yang boleh menyebakan kebakaran dalam makmal sains selain dari berlaku lintar pintas. Boleh sahabat-sahabat pembantu makmal mencari punca-punca berlakunya kebakaran dalam makmal? Senaraikan bahan kimia yang boleh menyebabkan kebakaran, letupan dan lain-lain. Bagaimanakah proses kerja penjagaan bahan-bahan itu diurus? Saudara-saudara bolehlah komen terutama para JU yang telah mendapat tauliah

Sunday, 14 July 2013

NOTIS PEMBAYARAN EFT

DUIT BAJU RAYA ATAU DUIT LAB COAT
Tahniah kepada semua pembantu makmal c17 c22KUP bayaran telah di masukkan ke akun masing-masing. Ada setengah-setengah sekolah telah dimasukan pada 8 Julai 2013.
Manfaatkan di tempat yang betul, maklumlah menjelang berbuka puasa dan menjelang hari raya kadang di guna tersalah kaunter.
HARAP-HARAP SEMUA SAHABAT BERGEMBERA JANGAN LUPA ADAB-ADAB BERPUASA

Sunday, 7 July 2013

WAYANG KULIT SATU REALITI ATAU PENIPUAN

SATU KISAH DALAM MASYARAKAT:


Ini satu kisah, bagaimana bayang-bayang yang tidak mempunyai nilai telah di naikan pangkat, menjadi imam yang berpengaruh. Satu keistemewaan apabila ia besar mungkin ia boleh memayungi ramai orang dari terik cuaca mentari, jika ianya sebesar lidi penyapu untuk jentik-jenitk atau yang seumpamanya sahajalah yang memuji-muji baying-bayang itu.
Aku nak cerita kisah wang kulit, aku yakin semua orang tahu tayangan wayang kulit. Ia adakah merupakan sejenis hiburan pementasan bayang yang terhasil dari patung yang dibuat daripada belulang (kulit lembu/kerbau/kambing).dam terdapat pelbagai jenis wayang kulit bergantung kepada tempat asal mereka.
Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang, dengan diiringi oleh muzik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Dalang memainkan wayang kulit di balik kelir, iaitu layar yang terbuat dari kain putih, sementara di belakangnya disuluhkan lampu eletrik atau lampu minyak (dian), sehingga para penonton yang berada disebelah berlawanan layar dapat melihat bayangan wayang yang berada ke kelir. Untuk dapat memahami cerita wayang (lakon), penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar.
Samalah seorang yang realitinya adalah seorang yang tidak ada apa tapi menjadi sebutan apabila ada dalang yang mengalunkan cerita dari skrip yang telah ditulis. Tok dalang wang kulit memang pakar mencerita kerana telah lama menjadi dalang. Tokoh pementasan bayang tak tau apa kerana ianya sekadar bayang. Apabila tok dalang gerakkan dia geraklah dia,, satu watak bayang wayng kulit biasanya seorang dewa atau raja yang dianggap baik tetapi kalau kata dalang raja tu jahat-jahatlah dia. Semua bergantung kepada skrip tok dalang.
Ceritanya yang aku nak sampaikan ialah, berhati-hati dengan tok dalang. Tok dalang ni dah banyak tempat dia terjah, untuk menyampai karutnya. Jadilah manusia yang memilih kehidupan yang nyata, mengapa pilih bayang yang menghiburkan tetapi kosong, sebenarnya yang terhibur ialah tok dalang, kerana ramai yang menjadi ahlinya.
PIKIR-PIKIRLAH KATAKU INI.